BLANKETTER
 
Blanketter til blandt andet afregning af kørsel og arrangementer i kredsen.

Nye kørselsskemaer fra 1. maj 2022- Taksten er nu 3,70kr pr km.

Kørselsafregning 2022 - Excel
Kørselsafregning 2022 - PDF

Afregningsbilag for kurser og møder i klubberne 2022 - Word
Afregningsbilag for kurser og møder i klubberne 2022 - PDF 

Tilskud til eksterne kurser eller materialer
Kan søges af kredsinstruktører og hundeadfærdskonsulenterne

Skift af formand eller kasserer

Skemaet skal udfyldes og sendes til kredsformanden og sekretariatet. 

  
 

Nyheder

Sponsorer