FORRETNINGSUDVALG
 
Forretningsudvalget består af:
 

Formand

Annette Höft

Gl. Ullerupvej 45, 6780 Skærbæk 

3150 0775

Kreds4@dch-danmark.dk

Kasserer

Lorents Nielsen

Nybøl Nor 1, 6400 Sønderborg

2627 6805

kasserer@dch-kreds4.dk

Sekretær

Maja Oxholm

Gamstvej 24, 6600 Vejen

2878 1711

sekr@dch-kreds4.dk

Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg, bestående af formand,
næstformand og kasserer. Fo
rretningsudvalget udgør kredsens daglige ledelse og varetager kommunikation
med lokalforeningerne, øvrige kredse og Hovedbestyrelsen.

Kredsrådet nedsætter faste udvalg, der varetager specielle arbejdsopgaver i kredsen.
Forretningsudvalget udvides til en kredsbestyrelse, hvor udvalgenes formænd er bestyrelsesmedlemmer.

Arbejdsfordelingen i forretningsudvalget er beskrevet i Kredsmappen,
som findes under hovedpunktet >>Dokumenter<<. 

 

Nyheder

Sponsorer