FORRETNINGSUDVALG
 
Forretningsudvalget består af:
Post
Navn 
Adresse 
Telefonnummer  
Mailadresse 
Kredsformand
Kredskasserer 
Kredsnæstformand 
Annette Höft 
Lorents Nielsen 
Maja Oxholm 
Gl. Ullerupvej 45, 6780 Skærbæk 
Nybøl Nor 1, 6400 Sønderborg 
Gamstvej 24, 6600 Vejen 
31 50 07 75
26 27 68 05 
28 78 17 11 
kreds4@dch-danmark.dk 
kasserer@dch-kreds4.dk 
sekr@dch-kreds4.dk 
 
Kredsrådet vælger på den årlige kredsgeneralforsamling et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget udgør kredsens daglige ledelse og varetager kommunikation med lokalforeningerne, øvrige kredse og Hovedbestyrelsen.
Kredsrådet nedsætte faste udvalg, der varetager specielle arbejdsopgaver i kredsen. Forretningsudvalget udvides til en kredsbestyrelsen, hvor udvalgenes formænd er bestyrelsesmedlemmer.
Arbejdsfordelingen i forretningsudvalget er beskrevet i Kredsmappen, som findes under hovedpunktet 'Dokumenter'

Nyheder

Sponsorer