RALLYUDVALG
 
Formand for udvalget er:
 
Dorte Storm Møller26 19 28 64 dorte_storm@hotmail.com 
 
 
Udvalgets opgaver:
- Koordinator for rallylydighed i kredsen
- Sikre at der afholdes konkurrencer i kredsen
- Samarbejde med kredsens konkurrenceudvalg om udarbejdelsen af den endelige konkurrencekalender i kredsen
- Holde oversigt over pokaler samt graveringer
- Ansvarlig for kredsens pokaler for rally, samt regler for uddeling af vandrepokaler og hundeførermærker
- Ansvarlig for dommeruddannelsen for rallylydighed i kredsen
- Følge orienteringsblade vedrørende rallyarbejdet
- Holde kredsbestyrelsen orienteret om udvalget
- Udarbejde årligt budget for udvalgets drift 

Nyheder

Sponsorer