UDDANNELSESUDVALG
 
Formand for udvalget er:
 
Pernille Bom Jørgensen21 24 27 29 sheena@mail.dk 
 
Udvalgets opgaver:
- Forestå uddannelse i kredsen, samt sørge for at den er i overensstemmelse med retningslinjerne givet af landsforeningens uddannelsesudvalg
- Tilrettelægge trænergrunduddannelsen på kredsplan, samt sørge for at kurserne er i overensstemmelse med retningslinjerne givet af landsforeningens uddannelsesudvalg
- Tilrettelægge kurser og efteruddannelse af trænere og instruktører
- Iværksætte kurser foreslået af kredsens øvrige udvalg
- Føre adresselisten over kredsinstruktører i kredsen, samt indberette eventuelle ændringer til landsforeningens uddannelsesudvalg
- Ansvarlig for at der bliver uddannet kredsinstruktører i kredsen
- Udarbejde en årlig kursusplan for kredsen
- Følge orientering 44-45
- Udarbejde årligt budget for udvalgets drift 

Nyheder

Sponsorer