NOSEWORKUDVALG 

Udvalgsformand  

Mailadr.  nwu@dch-kreds4.dk
  
 

Udvalgets opgaver:

- Koordinator for nosework i kredsen

- Sikre at der afholdes konkurrencer i kredsen

- Samarbejde med kredsens Konkurrenceudvalg om udarbejdelsen af den endelige konkurrencekalender i kredsen

- Følge kredsmappen for nosework Udvalg

- Holde kredsbestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde og deltage i kredsbestyrelsesmøderne

- Udarbejde årligt budget for udvalgets drift

 

 
 

Nyheder

Sponsorer