NORDISK UDVALG 
 
Udvalgsformand Torben J. Beck.
Mailadr. torbenjbeck@gmail.com
Tlf.nr. 21269875
 
      

Udvalgets opgaver:

- Koordinator for Nordisk i kredsen

- Sikre at der afholdes konkurrencer i kredsen

- Samarbejde med kredsens Konkurrenceudvalg om udarbejdelsen af den endelige konkurrencekalender i kredsen

- Ansvarlig for synlighed af det nordiske program i kredsen

- Følge kredsmappen for Nordisk Udvalg

- Holde kredsbestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde og deltage i kredsbestyrelsesmøderne

- Udarbejde årligt budget for udvalgets drift

 

Nyheder

Sponsorer