INSTRUKTØRGRUNDUDDANNELSE
 
Uddannelsens formål:
Formålet med grunduddannelsen er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage træningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov. 
 
Sidst på året udsender uddannelsesudvalget for kreds 4 programmet til det efterfølgende års kurser 
  
DcH's træneruddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning der er opdelt i fem specialområder - DcH-programmet, agility, rally, familiehunde og IPO.
Man er uddannet træner i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de fem overbygninger. De otte grundmoduler skal være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen.
Træneruddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller øvelser uddybes som efteruddannelse på kredsplan.
Uddannelsen detailplanlægges af kredsenes uddannelsesudvalg.
 
 
 

Nyheder

Sponsorer