KONSULENTUDVALG
 
Formand for udvalget er:
 
Brian Klaris20 40 81 96 brian@klaris.info 
 
Udvalgets opgaver:
- Være bindeled mellem kredsenes konsulenter og konsulentudvalget
- Være ajour på om kredsens konsulenter til stadighed opfylder konsulentudvalgets orienteringer
- At arrangere og afholde mindst et møde årligt for kredsens konsulenter
- Udarbejde årligt budget for udvalgets drift 

Nyheder

Sponsorer