AGILITY/HOOPERSUDVALG

Formand: Hans Peter Dinesen
Telefon: 4028 8675 
Mail: 
agu@dch-kreds4.dk

Formanden vælges i ulige år på det årlige møde i udvalget.
Lokalforeningerne og kredsbestyrelsen indstiller kandidater til formand for udvalget.
Indstilles mere end en formandskandidat afholdes skriftlig afstemning. 
Udvalgets øvrige medlemmer udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og klubberne.
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.


Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen
 

Jyskmesterskab i Agility og Rally

Tidsplan for afholdelse af JM Jysk Mesterskab 2022-2030.docx
Nyheder

Sponsorer