BRUGSHUNDEUDVALG
 
Formand for udvalget er: Uwe Pedersen
Telefon: 6179 7462
Mail: bhu@dch-kreds4.dk
 
Formanden vælges i ulige år på det årlige møde i udvalget
Lokalforeningerne og kredsbestyrelsen indstiller kandidater til formand for udvalget.Indstilles mere end en formandskandidat afholdes skriftlig afstemning. Udvalgets øvrige medlemmer udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og klubberne. 
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.
 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen
 


Nyheder

Sponsorer