BRUGSHUNDEUDVALG

Formand: Jørgen Schmidt (Jønne)

Telefon: 23 66 22 96
Mail: bhu@dch-kreds4.dk  

 
Formanden vælges i ulige år på det årlige møde i udvalget
Lokalforeningerne og kredsbestyrelsen indstiller kandidater til formand for udvalget. Indstilles mere end en formandskandidat afholdes skriftlig afstemning. Udvalgets øvrige medlemmer udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og klubberne. 
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.
 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen
 Nyheder

Sponsorer