INSTRUKTØRGRUNDUDDANNELSE (IGU):
 
Spørgsmål vedrørende IGU bedes mailet til Gurli: IGU@dch-kreds4.dk  

 

Aspiranter tilmeldes via KlubModul - Det er formanden eller kassereren som skal tilmelde aspiranter, prisen er 520,-kr. pr. modul alt incl. 

 

Uddannelsens formål: Formålet med Instruktørgrunduddannelsen er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage holdtræningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt rimeligt niveau, samt tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov.

Instruktøruddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller øvelser udbydes som efteruddannelse, dels på kredsplan og dels på landsplan samt via sparring og dialog med lokalforeningernes øvrige Instruktører. 


Se dato og sted på overbygningsmodulerne årgang 2022-23 her: Overbygningerne 2022-23(2).pdf  


Se fællesmodulerne dato og sted 2023-24 her:Fællesmodulerne-2023-24.pdf  Opdateret d. 15/10-23

Se dato og sted på overbygningsmodulerne 2023-24 her: Overbygningerne - 2023-24.pdf  Opdateret d. 16/11-2023

 

Overbygningsmodulerne  kan også bruges som Brush-up for allerede uddannede instruktører


Forventninger til kommende aspiranter på IGU
 
DcH's lokalforenings Instruktør Grund Uddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, plus en overbygning indenfor et af de seks specialområder: DcH-programmet, Agility, Rally-Lydighed, Familiehunden, IGP og NoseWork.

Man er først uddannet Instruktør i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de seks overbygninger. De otte grundmoduler skal som udgangspunkt være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen. Modul 1 & 2 skal tages i egen kreds det år uddannelsen påbegyndes.

Uddannelsen detailplanlægges af kredsenes uddannelsesudvalg


Se uddannelsens indhold her:  IGU INDHOLD


 
 

Nyheder

Sponsorer