INSTRUKTØRGRUNDUDDANNELSE (IGU):
 
Spørgsmål vedrørende IGU bedes mailet til: IGU@dch-kreds4.dk  

 

Tilmeld en aspirant - Det er formanden eller kassereren der skal tilmelde aspiranter 

 

Uddannelsens formål: Formålet med Instruktørgrunduddannelsen er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage holdtræningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau, samt tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov.

Instruktøruddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller øvelser udbydes som efteruddannelse, dels på kredsplan og dels på landsplan samt via sparring og dialog med lokalforeningens øvrige Instruktører. 

Hent kursusprogrammet 2022-23 her: IGU-2022-23

 

Overbygningsmodulerne  kan også bruges som Brush-up for tidligere uddannede instruktører


Forventninger til kommende aspiranter
 
DcH's lokalforenings Instruktøruddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, plus en overbygning indenfor et af de seks specialområder: DcH-programmet, Agility, Rally-Lydighed, Familiehunden, IGP og NoseWork.

Man er først uddannet Instruktør i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de seks overbygninger. De otte grundmoduler skal være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen.

Uddannelsen detailplanlægges af kredsenes uddannelsesudvalg.

 
 
 

Nyheder

Sponsorer