INSTRUKTØRGRUNDUDDANNELSE
 
Uddannelsens formål:
Formålet med grunduddannelsen er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred uddannelse, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage træningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt højt niveau, og tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov. 
 

Hent kursusprogrammet 2021 her IGU 2021 Tilmeld en aspirant  - Det er formanden eller kassereren der skal tilmelde aspiranter

Forventninger til kommende aspiranter

  
Aspiranter der var tilmeldt til 2020 forløbet, skal ikke tilmeldes på ny
  
DcH's træneruddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning der er opdelt i fem specialområder - DcH-programmet, agility, rally, familiehunde og IGP.
Man er uddannet træner i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de fem overbygninger. De otte grundmoduler skal være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen.
Træneruddannelsen er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller øvelser uddybes som efteruddannelse på kredsplan.
Uddannelsen detailplanlægges af kredsenes uddannelsesudvalg.
 
 
 

Nyheder

Sponsorer