INSTRUKTØRGRUNDUDDANNELSE (IGU):
 
Spørgsmål vedrørende IGU bedes mailet til Gurli: IGU@dch-kreds4.dk  

 

Aspiranter tilmeldes via KlubModul - Det er formanden eller kassereren som skal tilmelde aspiranter, prisen er 550,-kr. pr. kursusdag alt incl. 

OBS: Dagsprisen på moduler er steget til 550,- kr. fra IGU 2024-25. Dette er varslet på Kredsgeneralforsamlingen 2024.

Uddannelsens formål: Formålet med IGU er at give lokalforeningsinstruktørerne en bred viden, så de efter endt uddannelse vil kunne varetage holdtræningen i lokalforeningerne på et kvalitetsmæssigt rimeligt niveau, samt tage hensyn til og tilrettelægge træningen efter hundeførernes individuelle træningsbehov.

IGU er tænkt som et minimum og i nogle tilfælde kun som en introduktion til et område. En dyberegående indsigt i relevante emner eller øvelser udbydes som efteruddannelse, dels på kredsplan og dels på landsplan samt via sparring og dialog med lokalforeningernes øvrige Instruktører.

Datoer og til dels steder for IGU, incl. overbygninger 2024-24: Kursusoversigt-IGU-2024-25.pdf 

NB! Tilmelding er mulig via dette link: Klubmodul.dk - Nem klubadministration (dch-kreds4.dk)  fra mandag d. 29. april 2024   -HUSK det er kun formænd og/eller kasserere som må tilmelde til IGU


Overbygningsmodulerne  kan også bruges som Brush-up for allerede uddannede instruktører

 

Se dato og sted på overbygningsmodulerne 2023-24 her: Overbygningerne 2023-24.pdf  Opdateret d. 19/3-2024


Forventninger til kommende aspiranter på IGU
 

DcH's lokalforenings Instruktør Grund Uddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, plus en overbygning indenfor et af de syv specialområder: DcH-programmet, Agility, Rally-Lydighed, Familiehunden, IGP, NoseWork og Hoopers.

Man er først uddannet Instruktør i DcH, når man har gennemført grundmodulerne og mindst én af de seks overbygninger. De otte grundmoduler skal som udgangspunkt være gennemført inden påbegyndelse af overbygningen. Modul 1 & 2 skal tages i egen kreds det år uddannelsen påbegyndes.

Uddannelsen detailplanlægges af kredsenes uddannelsesudvalg


Se uddannelsens indhold her:  IGU INDHOLD


 
 

Nyheder

Sponsorer