NOSE-WORKUDVALG 

Formand: Trine Sønderby
Telefon: 2810 6863
Mail: nwu@dch-kreds4.dk

Formanden vælges i ulige år på det årlige møde i udvalget.
Lokalforeningerne og kredsbestyrelsen indstiller kandidater til formand for udvalget.
Indstilles mere end en formandskandidat afholdes skriftlig afstemning.
Udvalgets øvrige medlemmer udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og klubberne. 
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.
 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen 


Nose Work Konkurrenceregler  Nose Work Konkurrenceregler til HF Juni 2022.pdf

Nyheder

Sponsorer