RALLYUDVALG
 
Formand: Bodil Routh Bregndahl
Telefon: 2093 0907
Mail: ra
u@dch-kreds4.dk 
 
Formanden vælges i lige år på det årlige møde i udvalget.
Lokalforeningerne og kredsbestyrelsen indstiller kandidater til formand for udvalget.
Indstilles mere end en formandskandidat afholdes skriftlig afstemning.
Udvalgets øvrige medlemmer udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og klubberne. 
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.
 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen


Jyskmesterskab i Agility og Rally

Tidsplan for afholdelse af JM Jysk Mesterskab 2022-2030.docxNyheder

Sponsorer