KONSULENTUDVALG
 
Formand: Brian Klaris
Telefon: 2040 8196
Mail: haku
@dch-kreds4.dk 

Formanden vælges i lige år på det årlige møde i udvalget.
Formanden skal være uddannet HAK’er, og kan kun indstilles af kredsens HAK’er.
Indstilles mere end en formandskandidat afholder HAK’erne skriftlig afstemning.
Udvalgets øvrige medlemmer, som ligeledes skal være HAK udpeges i et samarbejde
mellem formanden og de andre HAK’er.
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.

 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen

Konsulentindberetning Konsulentindberetningsskema 


Nyheder

Sponsorer