UDDANNELSESUDVALG (UU):
 
Formand & Budgetansvarlig: Nanna Schmidt - Telefon: 2124 6116 - Mail: uu@dch-kreds4.dk


IGU-ansvarlig: Gurli Møller - Telefon: 4020 4583 - 
Mail: IGU@dch-kreds4.dk  Hertil sendes alt vedrørende Instruktørgrunduddannelsen (IGU) og overbygningerne.

 

(Formanden vælges i lige år på det årlige møde i udvalget. Formanden skal være uddannet kredsinstruktør, og kan kun indstilles af kredsinstruktørerne. Indstilles mere end en formandskandidat afholder kredsinstruktørerne skriftlig afstemning. Udvalgets øvrige medlemmer, som ligeledes skal være kredsinstruktører, udpeges i et samarbejde mellem formanden og de øvrige kredsinstruktører. Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling).

Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen

Indberetningsskema for KredsInstruktører -  DcH tilmeld -indberetningsskema 


Aflønningsbilag HUSK at downloade og gemme på egen pc, inden udfyldelse  -  Aflønningsbilag til udfyldelse som PDF      


Kørselsbilag 2024 (God ide at læse vejledning)       -    Udgiftsbilag 2024           -     Vejledning til udgiftsbilag


Ansøgningsbilag til Kursustilskud   -   Tilskud til eksterne kurser eller materialer  Nyheder

Sponsorer