UDDANNELSESUDVALG
 
Formand: Pernille Bom Jørgensen
Telefon: 2124 2729 
Mail: u
u@dch-kreds4.dk
 
Formanden vælges i lige år på det årlige møde i udvalget.
Formanden skal være uddannet kredsinstruktør, og kan kun indstilles af kredsinstruktørerne. 
Indstilles mere end en formandskandidat afholder kredsinstruktørerne skriftlig afstemning. 
Udvalgets øvrige medlemmer, som ligeledes skal være kredsinstruktører, 
udpeges i et samarbejde mellem formanden og de øvrige kredsinstruktører. 
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.
 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen 2020

Indberetningsskema - DcH tilmeld DcH tilmeld -indberetningsskema 

Nyheder

Sponsorer