EFTERSØGNINGSUDVALG
 
Formand: Olav Møller
Telefon: 2726 2010
Mail: efu@dch-kreds4.dk
 
Formanden vælges i lige år på det årlige møde i udvalget.
Formanden skal være uddannet eftersøger, og kan kun indstilles af de andre eftersøgere i kredsen. Indstilles mere end en formandskandidat afholdes skriftlig afstemning. Udvalgets øvrige medlemmer 
udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og de øvrige eftersøgere. 
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.
 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen 

 

Nyheder

Sponsorer