NORDISK UDVALG 
 
Formand: Lars Rasmussen
Telefon: 4230 4389
Mail: nou@dch-kreds4.dk
 
Formanden vælges i ulige år på det årlige møde i udvalget.
Lokalforeningerne og kredsbestyrelsen indstiller kandidater til formand for udvalget.
Indstilles mere end en formandskandidat afholdes skriftlig afstemning.
Udvalgets øvrige medlemmer udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og klubberne. 
Valget skal godkendes på efterfølgende kredsgeneralforsamling.


Spørgeskema om nordisk-program

 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen

Nordisk konkurrence-program Nordisk program 

Nyheder

Sponsorer