DcH programudvalg
 
Formand: Edel Jørgensen
Telefon: 2762 5412
Mail: dou@dch-kreds4.dk
 
Formanden vælges i lige år på det årlige møde i udvalget.
Formanden skal være uddannet dommer, og kan kun indstilles af dommere i DcH’s konkurrenceprogram.
Indstilles mere end en formandskandidat afholder dommerne skriftlig afstemning. Udvalgets øvrige medlemmer, 
udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og kredsens dommere. 
Kredsrådet skal orienteres om valget.
 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen


Nyheder

Sponsorer