KREDSBESTYRELSEN M.M.

 

Kredsformand

Annette Höft

31 50 07 75

kreds4@dch-danmark.dk

Kredskasserer

Lorents Nielsen

26 27 68 05

kasserer@dch-kreds4.dk

Næstformand/Sekretær

Maja Oxholm

28 78 17 11

sekr@dch-kreds4.dk

Dommerudvalg

Edel Jørgensen

27 62 54 12

dou@dch-kreds4.dk

Dommercentral

Inger Clausen

75 39 31 69

inger@clausen.mail.dk

Uddannelsesudvalg

Pernille Blom Jørgensen

21 24 27 29

uu@dch-kreds4.dk

DcH-konkurrenceudvalg

Lars Rasmussen

40 45 92 78

kku@dch-kreds4.dk

Agilityudvalg

Hans Peter Dinesen

75 42 19 79

agu@dch-kreds4.dk

Brugshundeudvalg

Eric Nielsen

28 90 13 74

bhu@dch-kreds4.dk

Rallyudvalg

Dorte Storm Møller

26 19 28 64

rau@dch-kreds4.dk

Eftersøgningsudvalg

Olav Møller

27 26 20 10

efu@dch-kreds4.dk

Konsulentudvalg

Brian Klaris 

20 40 81 96

haku@dch-kreds4.dk

Noseworkudvalg 

Tina Strunge

22 76 26 51

nwu@dch-kreds4.dk

Nordiskudvalg 

Torben Beck

21 26 98 75

nou@dch-kreds4.dk

Webmaster

Lorents Nielsen

26 27 68 05

kasserer@dch-kreds4.dk

Kreds 4's medlem af Ordensudvalget

Laurids Christoffersen

26 85 82 67

lbc250348@gmail.com

Kreds 4's medlem af Initiativfonden

Maja Oxholm

28 78 17 11

if-sekretaer@dch-danmark.dk

Kreds 4's medlem af BHU

Ulla Schmidt

20 87 74 91

us@lindab.dk

Revisor

Jytte Westergaard

24 85 07 57

kasserer@dch-christiansfeld.dk

Revisor

Ulla Junker Jensen

23 93 76 07

kasserer@dch-haderslev.dk

Revisorsuppleant

Charlotte Christensen

51 35 90 08

formand@dch-broager.dk

Revisorsuppleant

Conny G Nielsen

20 45 90 22

connygnielsen@gmail.com

Næstformandssuppleant

Nanna Schmidt

21 24 61 16

info@dch-christiansfeld.dk

Kasserersuppleant 

Annette Lund Jensen 

27 13 56 76 

nalmadebro50@gmail.com 

 
 
KREDSBESTYRELSEN M.M.
 
Post 
Navn 
Telefonnummer 
Mailadresse 
Kredsformand
Kredskasserer
Næstformand/Sekretær
Dommerudvalg
Dommercentral
Uddannelsesudvalg
DcH-konkurrenceudvalg
Agilityudvalg
Brugshundeudvalg
Rallyudvalg
Eftersøgningsudvalg
Konsulentudvalg
Noseworkudvalg 
Nordiskudvalg 
Webmaster
Kreds 4's medlem af Ordensudvalget
Kreds 4's medlem af Initiativfonden
Kreds 4's medlem af BHU
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Revisorsuppleant
Næstformandssuppleant
Kasserersuppleant 
Annette Höft
Lorents Nielsen
Maja Oxholm
Edel Jørgensen
Inger Clausen
Pernille Blom Jørgensen
Lars Rasmussen
Hans Peter Dinesen
Eric Nielsen
Dorte Storm Møller
Olav Møller
Brian Klaris 
Tina Strunge
Torben Beck
Lorents Nielsen
Laurids Christoffersen
Maja Oxholm
Ulla Schmidt
Jytte Westergaard
Ulla Junker Jensen
Charlotte Christensen
Conny G Nielsen
Nanna Schmidt
Annette Lund Jensen 
31 50 07 75
26 27 68 05
28 78 17 11
27 62 54 12
75 39 31 69
21 24 27 29
40 45 92 78
75 42 19 79
28 90 13 74
26 19 28 64
27 26 20 10
20 40 81 96
22 76 26 51
21 26 98 75
26 27 68 05
26 85 82 67
28 78 17 11
20 87 74 91
24 85 07 57
23 93 76 07
51 35 90 08
20 45 90 22
21 24 61 16
27 13 56 76 
kreds4@dch-danmark.dk
kasserer@dch-kreds4.dk
sekr@dch-kreds4.dk
dou@dch-kreds4.dk
inger@clausen.mail.dk
uu@dch-kreds4.dk
kku@dch-kreds4.dk
agu@dch-kreds4.dk
bhu@dch-kreds4.dk
rau@dch-kreds4.dk
efu@dch-kreds4.dk
haku@dch-kreds4.dk
nwu@dch-kreds4.dk
nou@dch-kreds4.dk
kasserer@dch-kreds4.dk
lbc250348@gmail.com
if-sekretaer@dch-danmark.dk
us@lindab.dk
kasserer@dch-christiansfeld.dk
kasserer@dch-haderslev.dk
formand@dch-broager.dk
connygnielsen@gmail.com
info@dch-christiansfeld.dk
nalmadebro50@gmail.com 
 

Nyheder

Sponsorer