KREDSINSTRUKTØRER I KREDS 4
 
 DcH uddanner et antal kredsinstruktører, som så har ansvaret for at uddanne de enkelte lokalforeningers trænere; hvilket sket gennem trænergrunduddannelsen og via diverse efteruddannelser.
Uddannelsen til kredsinstruktør er en fælles uddannelse indenfor DcH, men de enkelte kredsinstruktører kan vælge sig ind på specialområder som de ønsker at undervise indenfor.
 
 
Navn
Telefonnummer 
Mailadresse 
Gitte Bielefeldt
Jette Nybo Andersen
Pernille Jørgensen
Bruno Hyldahl
Nanna Schmidt
Heidi Rømer Hansen
Olav Møller
Lars Larsen 
24 20 88 37
28 15 89 75
74 66 45 29
26 36 04 62
21 24 61 16
60 56 12 31
27 26 20 10
21 25 26 25 
gitte.bielefeldt@dch-danmark.dk
jettenyboandersen@gmail.com
sheena@mail.dk
bh.dk@hotmail.com
nanna.gerd@hotmail.com
heidiromerhansen@hotmail.com
olavmoeller@mail.dk
larsen.dch@gmail.com
 

Nyheder

Sponsorer