KONKURRENCEUDVALG
 
 Formand for udvalget er: Lars Rasmussen         4045 9278         kou@dch-kreds4.dk
 
Udvalgets opgaver:
- Konkurrenceudvalget forestår planlægningen af årets konkurrencer i kredsen, i samarbejde med agility-, rally-,nordisk-, nosework og rallyudvalget
- Udsende konkurrencekalender til lokalforeningerne
- Ansvarlig for kredsens pokaler, samt regler for uddeling af vandrepokaler og hundeførermærker
- Forestår planlægningen af det kommende års konkurrencer i Nordisk, C, B, A og E i kredsen
- Komme med forslag til landsforeningens konkurrenceudvalg til ændringer i DcH's konkurrenceprogram
- Følge orienteringsblade vedrørende DcH-programmer
- Holde kredsbestyrelsen orienteret om udvalget
- Udarbejde årligt budget for udvalgets drift 

Nyheder

Sponsorer