EFTERSØGNINGSUDVALG
 
Formand for udvalget er: Olav Møller         2726 2010      efu@dch-kreds4.dk
 
Udvalgets opgaver:
- Være bindeled mellem kredsens eftersøgere og eftersøgningsudvalget i DcH Danmark
- Være ajour på kredsens eftersøgere er opdateret på hjemmesiden
- At arrangere og afholde mindst et kursus/møde årligt for kredsens eftersøgere
- Udarbejde årligt budget for udvalgets drift 

Nyheder

Sponsorer