KONKURRENCEUDVALG
 
Formand: Ole Mikkelsen og     Ulli Toft
Telefon: 2287 3884                  4035 2319
Mail: kou@dch-kreds4.dk

Formanden vælges i ulige år på kredsens generalforsamling.
Lokalforeningerne og kredsbestyrelsen indstiller kandidater til formand for udvalget.
Indstilles mere end en formandskandidat afholdes der skriftlig afstemning.
Udvalgets øvrige medlemmer udpeges i et samarbejde mellem udvalgsformanden og kredsbestyrelsen.
 
Udvalgets opgaver er beskrevet i Kredsmappen
 

Nyheder

Sponsorer